Krisen skede av kriskommunikation är nästa steg. Det är viktigt att denna relation mellan händelserna och förvaltningsstrategi göras för att säkerställa korrekt beslutsfattandet, eftersom situationer kan göra de ansvariga att göra irrationella beslut. Forskning och studier har delat upp meddelandet i tre steg när kommunikationen kan åstadkommas. Precis som en sjukdom, det antingen resulterar i återhämtning och rehabilitering eller stora förluster. Man måste också försäkra dem om att hanteringen av krisen kan bättre utföras om de skulle samarbeta. Heath u0026 Toth, 2013). Positiva resultat kan ha paketet som används av andra och regeringen att bättre förbereda sig på alla nivåer, samhälls ner på individnivå. Nästa steg handlar om att skapa en krishanteringsplan, en som kommer att bromsa spridningen av en förväntad och rapporteras av respektive Frankrike tröja barn lag (Coombs u0026 Holladay, 2012). Varje steg har sitt sätt att ta itu med olika typer av kriser. Eftersom det inte fanns någon tidigare kommunikation, människor bildade sin uppfattning när det gäller frågan (Noll, 2003). Åtgärderna ofta görs till förmån för andra och gjort ett sådant sätt att den som utför det går igenom minimala skador (Garnett u0026 Kouzmin, 2007). De tidigare studier har gjort ett berömvärt jobb att identifiera kriser och sätt att göra det mesta av dessa händelser (Coombs, 2004). En kris i taget kommer att bli en bättre metod för inställning till den första studien snarare än att titta på dem i bulk. Det är också viktigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för entiteten. I det förflutna, har denna del av krisen (innan det händer) inte utförts på ett effektivt sätt (Coombs, 2004). Kommunicera med människor vid en sådan tidpunkt är svårt. Om företaget anser att situationen kan eskalera till en offentlig fråga, kanske den måste börja förbereda pressmeddelande mallar och effektivisera sin information för att på rätt sätt sprida information och upprätthålla positiva PR (Alfonso u0026 Suzanne, 2008. Det är också scenen som innehåller de flesta processer. Om strategierna i före krisen skede var dåligt gjort, då krisen steget kan ta en tung belastning på enheten. Det är också viktigt att en söker efter händelser som matchar den typ av kriser som de förväntar sig. Detta steg, om felaktigt gjort, kan få folk att överdriva om resultatet av dessa händelser (Roloff, 2010). Det är av detta skäl, viktigt att ledarna eller talesmän vidarebefordra Chelsea tröja denna information till människor. Uppföljningen om krisen kommer att förbättra de bättre åtgärder som företaget kommer att använda för att hantera situationen bör slå till igen, och stärka samhället för framtida attacker (Coombs u0026 Holladay, 2012). Detta steg måste behandlas kritiskt. Före krisen är vanligtvis en förberedelse mekanism för att förhindra uppkomsten av en kris, att minska sin påverkan eller bättre identifiera liknande riskfaktorer i samband med krisen (Coombs u0026 Holladay, 2012). Till exempel, under 9/11 attackerna, de var inte medvetna om att det skulle på något angrepp (Noll, 2003). Enligt Coombs och Holladay (2012), kriskommunikation under detta skede har störst effekt och kan avgöra resultatet. Denna del kommer att innebära ledning och de enskilda medarbetarna och hur de kommer att svara på frågor om det offentliga (Heath u0026 Toth, 2013). Samtidigt bör organisationen / enheten genomgå förändringar baserade på kriseffekter och de områden som drabbade företaget mest (Coombs u0026 Holladay, 2012). Den andra stora kommunikationsaktivitet innebär att skicka meddelanden till de interna personer och allmänheten om krisen och det skede då det är i (Coombs u0026 Holladay, 2012). Den andra möjliga steg skulle vara att verka för den strategi som skall genomföras lokalt och internationellt. En av processerna forska och samla in information om riskerna som är speciella för den enhet som man kan vara inblandade i, om ett företag, myndigheter eller en organisation (Coombs u0026 Holladay, 2012). I denna andra etapp innebär kommunikation identifierar situation som en kris och att se till att ledande befattningshavare är medvetna om status (Coombs u0026 Holladay, 2012). Det finns ett sätt på vilket ledare kan tala till hans / hennes anhängare så att det uppmuntrar dem och att möta utmaningar snarare än ingjuta rädsla, som i fallet med lagen som är ansvariga för de lag som hanterar kriser (Roloff, 2010). om en kris, kommer det att kräva en betydande mängd försök att lindra massorna. I detta skede bör noteras framgångar och misslyckanden i krishanteringen, Barcelona tröjor och eventuellt lagras för framtida referens för att skapa andra paket (Lerbinger, 2012). Det första steget i kriskommunikation ligger i att identifiera närvaron av en kris. Det finns andra situationer som även tala om hur drabbade människor var att de var tveksamma till att tro att de hade överlevt en sådan händelse. Till exempel, en det hördes att Ebola hade nått U.S.A, folk motstånd från att göra sina ordinarie arbetsuppgifter av rädsla för infektion. De människor som de var att ta itu med först var ledare, som skulle veta om de bästa sätten att förmedla information till folket. I samtliga dessa studier finns också förvaltnings kriterier som bärgade flera situationer. Denna fest är bara tillämplig genom god kommunikation, i alla krishanteringsstegen (Roloff, 2010). Processen för att förstå hur man skall närma kriskommunikation måste man bedöma detaljerna i tidigare kriser (Coombs, 2004). Om det finns sätt att människor kan anmälas för att underlätta situationen, kan det göras, men på godkännande av berörda myndigheter. Denna form av kommunikation bör ges med relevanta skäl och bevis. För framgångsrika historier, bör hela krisen spåras. Från den första studien, kan man då titta på händelserna och söka efter mönster av händelser, före, under och efter kriser. Det kommer att förhindra den ökande överdrivna effekter gemensamma bland allmänheten (Garnett u0026 Kouzmin, 2007). Det är också viktigt att uppföljande meddelanden till allmänheten eller människor som drabbats av händelsen (Heath u0026 Toth, Real Madrid tröja barn 2013). För företag de kan undersöka undergång stora företag; ekonomier kan titta in i perioder då länderna hanteras tider av ekonomiska nosedives; Enligt Alfonso och Suzanne (2008), vad allmänheten skulle alltid vill höra är att situationen hanteras av de bästa människorna. För det andra, det här skedet innebär även insamling av relevant information om krisen och genomföra de bästa strejker i enlighet med krishanteringspaket som utvecklats i det första steget. Historien om utvecklingen av återhämtnings scenen, tillsammans med reaktionen av människor till händelsen kan förhindra framtida occurrence.For lag som är ansvariga för att komma med krishanteringsstrategier, inklusive kriskommunikation, kan de använda den information som skäl och bevis för deras kris management-paket. Av denna anledning måste det få maximal acceptans eller enighet om att händelsen motiverar en krishanteringsstrategi. Det första steget, är före krisen utan tvekan den mest avgörande steget i kriskommunikation. Studier av tidigare kriser har visat avgörande för att skapa krishanteringsstrategier. Om effektivt genomförs, kan det leda till minskad aktivitet i de andra stegen. Men i alla dessa Barcelona tröjor barn studier, de är tydliga om essensen av att definiera en kris. Dessa steg är före krisen, kris och efter krisen (Coombs u0026 Holladay, 2012). De nackdelar i hanteringen av sådana kriser kan vara avgörande för att utveckla unika kris kommunikationsstrategier (Roloff, 2010). I detta skede kan det finnas olika definitioner av kris. Det kanske redan har satt in, men kriterierna för identifiering skulle inte ha tillåtit de drabbade människor att känna igen det just nu. Dessa människor är alltid medvetna om dessa åtgärder och få beredda därmed under före krisen scen. Resultaten som observerats i de två första stegen kan bestämma närvaron eller avsaknaden av den final.The sista steget är känt som post-kris skede. För att förhindra sådana situationer någonsin inträffar, är nödvändigt (Roloff, 2010) korrekt kommunikation. Det förstärktes av rapporter i media sprids om säkerhetsstrategier av regeringen.. Om det bär potentialen att få till nivåer av att kallas en kris, är det viktigt att de (enheter) hitta sätt att innehåller den. kan sättas Tillvägagångssättet på prov i olika situationer, och resultaten noteras. I början är det bättre att kontrollera situationen innan den når utsatta individer. Word drabbat etern över hela världen att den amerikanska försvarsmakten fångades platt fot. Det kan i slutändan stammen i utvecklingen av en internationell kris kommunikationsstandard, acceptabel för alla typer av kriser. I huvudsak har kommunikation strategiskt exekveras. Man måste övertyga folk om att situationen är under kontroll. Förändringarna innebär interna processer, strukturer, anläggningar och arbetstagare. De skulle hålla fast vid tron ​​att det är ännu inte över. I händelse av att en organisation, samhälle, ekonomi eller företag går igenom en kris, kan dessa steg vara avgörande för att förhindra framtida sådana och bygga ett folk Chelsea tröja som kan hantera sådana situationer med lite svårigheter. Detta har varit fallet i det förflutna (Coombs, 2004). Den märks först efter det skapar så mycket skada att registrera betydande resultat, alla nekande. Innan man kan anse en händelse en kris, de behöver för att projicera effekterna av händelsen och om det kommer att kulminera i negativa eller positiva effekter. Kommunikation spelar fortfarande en viktig roll i detta skede, eftersom det överbryggar klyftorna mellan de tre stegen och resultatet av situationen (Coombs u0026 Holladay, 2012). Kommunikationen skickas sedan till ledningen om man finner att det finns tecken som matchar den situation som företaget befinner sig i, innan olyckan som drabbade en liknande organisation (ibland kan det vara samma organisation) i det förflutna (Coombs, 2004). För ett samhälle som redan har bildat en idé för sig själv organisationer kan titta på liknande enheter som hade haft stämningar som fläckat sin offentliga image och detaljerna i skadeståndstvister som ledde till dessa resultat (Alfonso u0026 Suzanne, 2008). Vid en sådan tid, skulle man vara på jakt efter någon som presenterade symptom uppenbart i någon med viruset och tror att de kan ha kontrakterade det.